RETABLOS
EX VOTOS

RET002 SAN ANTONIO, CHRIST CHILD, on tin
7" x 9"; 18cm x 24cm
RET002 SAN ANTONIO, CHRIST CHILD, on tin
EXV002 HOSPITAL SCENE with ST. JOSEPH,, on tin
10" x 13 3/4"; 26cm x 35cm
EXV002 HOSPITAL SCENE with ST. JOSEPH, on tin on tin
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Comments are closed.